Aktualności


Informacje o stanie wody w nieckach basenowych krytej pływalni CKF.

Informujemy, że badania wody basenowej wykonano w dniu 08.06.2020 roku zgodnie z harmonogramem badań zatwierdzonym przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzezinach. Jakość wody (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w obu nieckach basenowych spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 roku poz. 2016) również w zakresie prowadzenia zajęć zorganizowanych z dziećmi do lat 3 w niecce rekreacyjnej.

 

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA KRYTEJ PŁYWALNI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH

 

  Roczna ocena jakości wody  (*.pdf)

 

31 05 2021

UWAGA

Informujemy że zajęcia z wodnego aerobiku rozpoczynamy w poniedziałek dn. 07.06.2021r ( I gr. godz. 19.00, II gr. 19.45) 

31 05 2021

UWAGA

Informujemy, że kryta pływalnia w dniu 03.06.2021r ( Boże Ciało) będzie czynna w godzinach 10.00 - 18.00 ( ostatnie wejście godz. 16.45).

16 02 2021

Informacje dla naszych klientów.

Informacje dla naszych klientów.
Najważniejszą informacją jest to, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wirusy, w tym grypa i koronawirus, nie mogą być przenoszone przez wodę basenową. Liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 po przez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. Oznacza to, że nie istnieje szczególne ryzyko zakażenia się na basenie; zastosowanie mają środki ostrożności, które są również wskazane we wszystkich innych obiektach.
Najważniejszymi środkami indywidualnego zapobiegania zakażeniom wirusowym są zasady zachowania podczas kaszlu i kichania oraz dokładna higiena rąk. Jeśli to możliwe, należy zawsze kaszleć i kichać w zgięcie łokcia oraz często i dokładnie myć ręce. Przed kąpielą należy wziąć prysznic i dokładnie umyć się mydłem.
Ograniczyliśmy do 50 osób liczbę osób, która w tym samym czasie może znajdować się w obiekcie

Zwiększyliśmy dezynfekcję części wspólnych jak np. klamki, szafki, przebieralnie itp.

Jeśli to możliwe płać bezgotówkowo (karta płatnicza, karnet basenowy).

Dokładnie umyj mydłem całe ciało pod prysznicem przed wejściem na halę basenową.

Bezwzględnie przestrzegaj zasad panujących na basenie oraz dostosowuj się do poleceń ratownika i personelu.

Maseczki zakrywające usta i nos należy nosić w holu, przed i za kasami oraz w przebieralni.

Prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

W razie objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała NIE należy korzystać z pływalni.

Prosimy korzystać z dezynfektorów do rąk

Zachowaj bezpieczną odległości od innych osób (1.5 m).

 Należy opuścić pływalnię zaraz po pływaniu i unikać gromadzenia się.

Na jednym torze mogą pływać maksymalnie 4 osoby.

Dodatkowo:
•    Prosimy o mycie i dezynfekcję rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty, krany itp.).
•    Należy unikać bliskich spotkań przy basenie i używać całej szerokości do omijania.
•    Należy używać wyłącznie własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

Godziny otwarcia

PŁYWALNIA KRYTA:


poniedziałek - piątek: 6:30 - 22:00
(ostatnie wejście: 20:45)

sobota: 10:00 - 20:00
(ostatnie wejście: 18:45)

niedziela: 10:00 - 20:00
(ostatnie wejście: 18:45)

 

Nauka pływania dzieci do 5 roku życia

Pływanie dzieci do 5 roku życia z uczestnictwem rodziców lub opiekunów.

 

Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach zaprasza na Krytą Pływalnię wszystkich zainteresowanych uczestnictwem dzieci do 5 roku życia w 30 min. zajęciach oswajających ze środowiskiem wodnym. Zajęcia będą się odbywać cyklicznie raz w tygodniu w każdą środę .

 

Grota solna

Nadmorski mikroklimat bez wyjeżdżania na urlop!
25-minutowy seans w GROCIE SOLNEJ odpowiada 2 dniom pobytu nad morzem!

 

Nasza GROTA SOLNA odtwarza swoisty mikroklimat panujący nad Morzem Bałtyckim lub w naturalnych grotach solnych. Zbudowana jest z kruchów solnych pochodzących z Kłodawy, zawiera wartościowe pierwiastki, takie jak jod, magnez i potas.
Dzięki zachowaniu odpowiedniej wilgotności powietrza, temperatury i cyrkulacji skład powietrza jest znacznie wzbogacony. Specyficzną aurę Groty Solnej tworzą rozświetlone bryły soli, kruchy solne oraz relaksacyjna kojąca muzyka.

 

Więcej

Nauka pływania dla młodzieży i dorosłych

Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach zaprasza do uczestnictwa w zajęciach na Krytej Pływalni, których głównym celem jest nauka i doskonalenie pływania.

Zajęcia odbywać się będą pod okiem instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu tej formy zajęć w wodzie.


Zapraszam wszystkich zainteresowanych nauką i doskonaleniem pływania, do wpisywania się na listy z których utworzone zostaną jednorodne grupy ćwiczebne z uwzględnieniem wieku i zaawansowania uczestników.

 

Więcej

Nauka nurkowania

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty krytej pływalni, którą są zajęcia polegające na zapoznaniu z nurkowaniem. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów nurkowania i odbywają się w małych grupach od 3 do 5 osób.

Zapisy na tą formę aktywności w wodzie przyjmowane są na bieżąco. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godz. 20.00. Celem zajęć jest zapoznanie się ze sprzętem nurkowym i jego używaniem oraz poznanie zasad i reguł obowiązujących w nurkowaniu i zastosowanie ich w praktyce.

 

Więcej