Aktualności

02 09 2021
Informacja dla klientów o naborze do grup

Informujemy że został zakończony nabór do grup ćwiczebnych nauki pływania , są jeszcze wolne miejsca do grup doskonalących style pływackie. Istnieje jeszcze możliwość zapisania się na lekcje indywidualne nauki i doskonalenia pływania. Wszystkie informacje zostaną udzielone w kasie pływalnii .

31 05 2021
UWAGA

Informujemy że zajęcia z wodnego aerobiku rozpoczynamy w poniedziałek dn. 07.06.2021r ( I gr. godz. 19.00, II gr. 19.45) 

31 05 2021
UWAGA

Informujemy, że kryta pływalnia w dniu 03.06.2021r ( Boże Ciało) będzie czynna w godzinach 10.00 - 18.00 ( ostatnie wejście godz. 16.45).

26 05 2021
Otwieramy pływalnię od piątku 28 maja dla klientów indywidualnych!

Szanowni Państwo!


       Informujemy, że na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że  uruchomiamy pływalnię w dniu 28  maja (piątek) również dla klientów indywidualnych. 

Prosimy Państwa o stosowanie się do wprowadzonych,  nadal funkcjonującym reżimie sanitarnym, zasad na obiekcie, co z pewnością wpłynie na bezpieczne z niego korzystanie a tym samym usprawni pracę personelu pływalni.

Z poważaniem

Daniel Nawrocki

dyr CKF w Brzezinach

30 04 2021
UWAGA

Szanowni Państwo! 

 

       W związku z podaniem na konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 kwietnia 2021 roku informacji o możliwości otwarcia obiektów basenowych do użytkowania w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia co potwierdzone zostało Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że  uruchomiamy pływalnię w dniu 4  maja dla grup zorganizowanych zgodnie z obowiązującym na pływalni aktualnym harmonogramem tych grup. 

Prosimy Państwa o cierpliwość i zapraszamy do sprawdzania naszej strony, gdzie będziemy Państwa na bieżąco informować o dokładnym terminie otwarcia obiektu pływalni dla klientów indywidualnych zasadach korzystania jakie będą obowiązywać. 

 

 

                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                        

                                                                                                                               Daniel Nawrocki

                                                                                                                          dyr CKF w Brzezinach

19 03 2021
UWAGA PŁYWALNIA NIECZYNNA

Szanowni Państwo!

Informujemy, że kryta pływalnia CKF w Brzezinach zostaje wyłączona z  użytkowania od soboty dnia 20 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. 

Jednocześnie informujemy że wstrzymujemy do odwołania działalność obiektów sportowych pozostających w zasobach CKF w Brzezinach na których odbywają się zajęcia sportowo-rekreacyjne ( boiska orlik i korty tenisowe).

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                Daniel Nawrocki

                                                                                                            dyr CKF w Brzezinach 

08 03 2021
OD 8 MARCA URUCHAMIAMY GRUPOWĄ NAUKĘ I DOSKONALENIE PŁYWANIA

Informujemy, że od 8 marca 2021 roku uruchomiona została nauka i doskonalenie pływania w grupach zorganizowanych. Terminy zajęć i prowadzący nie zmieniają się. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz nałożonymi obostrzeniami na holu krytej pływalni obowiązuje zakaz oczekiwania na dzieci. Jeżeli zakaz ten nie będzie przestrzegany będziemy zmuszeni wstrzymać zajęcia grupowe. Prosimy o przestrzegania ustalonych zasad obowiązujących na obiekcie i stosowanie się do uwag personelu pływalni. 

01 03 2021
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

WYKONYWANIE USŁUGI INSTRUKTORSKIEJ PROWADZENIA ZAJĘĆ RUCHOWYCH W WODZIE  Z KLIENTAMI GRUPOWYMI I INDYWIDUALNYMI W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. A. HETMANA 9

17 02 2021
PŁYWALNIA OTWARTA OD CZWARTKU 18 LUTEGO

Szanowni Państwo!

Informujemy, że kryta pływalnia CKF w Brzezinach zostaje udostępniona do użytkowania od czwartku dnia 18 lutego 2021 roku w reżimie sanitarnym zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Wytycznymi dla funkcjonowania pływalni i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanymi przez  Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny z dnia 1 czerwca 2020 roku oraz na zasadach wewnętrznych wprowadzonych Zarządzeniem nr 2/02/2021 Dyrektora Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach z dnia 16 lutego 2021 roku.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z zasadami i ich przestrzeganie na całym obiekcie, co z pewnością wpłynie na bezpieczne z niego korzystanie a tym samym usprawni pracę personelu w tym trudnym dla wszystkich czasie.

16 02 2021
Informacje dla naszych klientów.

Informacje dla naszych klientów.
Najważniejszą informacją jest to, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wirusy, w tym grypa i koronawirus, nie mogą być przenoszone przez wodę basenową. Liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 po przez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. Oznacza to, że nie istnieje szczególne ryzyko zakażenia się na basenie; zastosowanie mają środki ostrożności, które są również wskazane we wszystkich innych obiektach.
Najważniejszymi środkami indywidualnego zapobiegania zakażeniom wirusowym są zasady zachowania podczas kaszlu i kichania oraz dokładna higiena rąk. Jeśli to możliwe, należy zawsze kaszleć i kichać w zgięcie łokcia oraz często i dokładnie myć ręce. Przed kąpielą należy wziąć prysznic i dokładnie umyć się mydłem.
Ograniczyliśmy do 50 osób liczbę osób, która w tym samym czasie może znajdować się w obiekcie

Zwiększyliśmy dezynfekcję części wspólnych jak np. klamki, szafki, przebieralnie itp.

Jeśli to możliwe płać bezgotówkowo (karta płatnicza, karnet basenowy).

Dokładnie umyj mydłem całe ciało pod prysznicem przed wejściem na halę basenową.

Bezwzględnie przestrzegaj zasad panujących na basenie oraz dostosowuj się do poleceń ratownika i personelu.

Maseczki zakrywające usta i nos należy nosić w holu, przed i za kasami oraz w przebieralni.

Prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

W razie objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała NIE należy korzystać z pływalni.

Prosimy korzystać z dezynfektorów do rąk

Zachowaj bezpieczną odległości od innych osób (1.5 m).

 Należy opuścić pływalnię zaraz po pływaniu i unikać gromadzenia się.

Na jednym torze mogą pływać maksymalnie 4 osoby.

Dodatkowo:
•    Prosimy o mycie i dezynfekcję rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty, krany itp.).
•    Należy unikać bliskich spotkań przy basenie i używać całej szerokości do omijania.
•    Należy używać wyłącznie własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

16 02 2021
Zasady korzystania z krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

 

Załącznik do zarządzenia 

Dyrektora CKF w Brzezinach 

                                                                                                        z dnia 16 lutego 2021 roku

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Wytycznymi dla funkcjonowania pływalni i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanymi przez  Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny z dnia 1 czerwca 2020 roku wprowadzam od dnia 18 lutego 2021 roku

 

Zasady korzystania z krytej pływalni

Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

 

1. Z obiektu mogą korzystać tylko osoby zdrowe nie przejawiające  objawów jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,

2. Wejście do budynku przy otwartych drzwiach wejściowych pływalni tylko dla osób korzystających ze strefy mokrej pływalni poprzez system obsługi klienta,

3. Pobyt na obiekcie pływalni musi ograniczyć się do czasu korzystania ze strefy mokrej pływalni i przebrania się.

4. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej

5. Z obiektu może korzystać jednocześnie maksymalnie 50 osób  (dotyczy całego obiektu basenowego),

6. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu do holu obiektu, oraz w oznaczonych miejscach w strefie mokrej pływalni,

7. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba lub rodzina,

8. Zachowanie przez użytkowników niezbędnego dystansu 1,5 - metrowej odległości stojąc w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika,

 

9. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem pobytu na hali basenowej (pływania w basenie  i  korzystania z sauny) osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli lub saunie należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

10.  Maksymalnie z sauny mogą korzystać 3 osoby jednocześnie,

11.  Sprzęt do nauki pływania będzie udostępniany, należy używać wyłącznie własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego,

12. Wstęp na basen będzie możliwy najpóźniej  1 godz. i 15 minut  przed jego zamknięciem.

13.  W grocie solnej mogą przebywać jednocześnie 3 osoby.

14.  Osoby nie stosujące się do poleceń personelu pływalni i ratowników będą zobligowane do natychmiastowego opuszczenia obiektu; w przeciwnym przypadku zawiadomiona zostanie Policja.

15.  Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami porządkuje ogólny Regulamin Pływalni.

 

 

                                                                    Daniel Nawrocki

 

                                                                dyr CKF w  Brzezinach