Aktualności

16 10 2020
Uwaga !!!

Od dnia 17 października

do odwołania basen

będzie nieczynny

25 08 2020
Rozpoczynamy zajęcia grupowe nauki i doskonalenia pływania.

Rozpoczynamy zajęcia grupowe nauki i doskonalenia pływania.

 

Informujemy, że od 14 września 2020 roku (poniedziałek) rozpoczynamy kontynuację rozpoczętych zajęć nauki i doskonalenia pływania. Terminy zajęć i prowadzący zajęcia pozostają bez zmian. Osoby które nie wykupiły karnetów na zajęcia a wyrażają chęć kontynuacji prosimy o dokonanie zakupu karnetu do dnia 9 września 2020 roku. Jest to warunek uczestnictwa w zajęciach. Cena karnetu zmieniła się i wynosi 170 zł za 10 kolejnych zajęć zgodnie z harmonogramem grupy. Informujemy, ze zgodnie z zasadami korzystania z obiektu opartymi na wytycznych GIS w czasie pandemii COVID-19 na obiekcie mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające ze strefy mokrej, dlatego też prosimy o przygotowanie dzieci do nowych warunków czyli samodzielnego korzystania z szatni. Warunkiem wejścia na obiekt jest zakrycie ust i nosa ( maseczka przyłbica itp.) do momentu przebrania się przy szafce w szatni. Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania oraz stosowanie się do zasad i poleceń personelu.

10 06 2020
Informacje dla naszych klientów.

Informacje dla naszych klientów.
Najważniejszą informacją jest to, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wirusy, w tym grypa i koronawirus, nie mogą być przenoszone przez wodę basenową. Liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 po przez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. Oznacza to, że nie istnieje szczególne ryzyko zakażenia się na basenie; zastosowanie mają środki ostrożności, które są również wskazane we wszystkich innych obiektach.
Najważniejszymi środkami indywidualnego zapobiegania zakażeniom wirusowym są zasady zachowania podczas kaszlu i kichania oraz dokładna higiena rąk. Jeśli to możliwe, należy zawsze kaszleć i kichać w zgięcie łokcia oraz często i dokładnie myć ręce. Przed kąpielą należy wziąć prysznic i dokładnie umyć się mydłem.
Ograniczyliśmy do 40 osób liczbę osób, która w tym samym czasie może znajdować się w obiekcie

Zwiększyliśmy dezynfekcję części wspólnych jak np. klamki, szafki, przebieralnie itp.

Jeśli to możliwe płać bezgotówkowo (karta płatnicza, karnet basenowy).

Dokładnie umyj mydłem całe ciało pod prysznicem przed wejściem na halę basenową.

Bezwzględnie przestrzegaj zasad panujących na basenie oraz dostosowuj się do poleceń ratownika i personelu.

Maseczki zakrywające usta i nos należy nosić w holu, przed i za kasami oraz w przebieralni.

Prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

W razie objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała NIE należy korzystać z pływalni.

Prosimy korzystać z dezynfektorów do rąk

Zachowaj bezpieczną odległości od innych osób (2 m).

 Należy opuścić pływalnię zaraz po pływaniu i unikać gromadzenia się.

Na jednym torze mogą pływać maksymalnie 4 osoby.

Dodatkowo:
•    Prosimy o mycie i dezynfekcję rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty, krany itp.).
•    Należy unikać bliskich spotkań przy basenie i używać całej szerokości do omijania.
•    Należy używać wyłącznie własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

10 06 2020
Zasady korzystania z krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Zasady korzystania z krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach od 15.06.2020
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
1.    Z obiektu mogą korzystać tylko osoby zdrowe nie przejawiające  objawów jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
2.    W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych zostaną wszczęte przygotowane procedury wg. Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
3.    Wejście do budynku przy otwartych drzwiach wejściowych pływalni tylko dla osób korzystających ze strefy mokrej pływalni poprzez system obsługi klienta,
4.    Nie ma możliwości korzystania z szatni odzieży wierzchniej – obuwie (ewentualnie kurtkę) zostawiamy w holu w wyznaczonym miejscu w zamkniętej własnej torbie foliowej.
5.    Pobyt na obiekcie pływalni musi ograniczyć się do czasu korzystania ze strefy mokrej pływalni i przebrania się.
6.    Dzieci do lat 12 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,  (nie dotyczy zajęć nauki i doskonalenia pływania )
7.    Z obiektu może korzystać jednocześnie maksymalnie 40 osób  (dotyczy całego obiektu basenowego),
8.    Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu do holu obiektu, oraz w oznaczonych miejscach w strefie mokrej pływalni,
9.    Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba lub rodzina,
10.    Zachowanie przez użytkowników niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości stojąc w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.:przebieralni, toalet, natrysków, brodzika,
11.    Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem pobytu na hali basenowej (pływania w basenie  i  korzystania z sauny) – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli lub saunie należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
12.     Jednocześnie z pryszniców mogą korzystać maksymalnie 4 osoby,
13.     Maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie w basenie sportowym może pływać 24 osoby a w rekreacyjnym 12 osób. W przypadku dużego obłożenia obiektu w momencie wejścia należy zadeklarować w kasie nieckę basenową z której korzystamy,
14.     Maksymalnie z sauny mogą korzystać 4 osoby jednocześnie,
15.     Sprzęt do nauki pływania nie będzie udostępniany, należy używać wyłącznie własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego,
16.    Wstęp na basen będzie możliwy najpóźniej  1 godz. i 15 minut  przed jego zamknięciem.
17.     Nie przewiduje się obsługi grup zorganizowanych oraz prowadzenia zajęć grupowych do odwołania.
18.     Nie przewiduje się udostepnienia groty solnej do odwołania.
19.     Osoby nie stosujące się do poleceń personelu pływalni i ratowników będą zobligowane do natychmiastowego opuszczenia obiektu; w przeciwnym przypadku zawiadomiona zostanie Policja.
20.     Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami porządkuje ogólny Regulamin Pływalni                           

03 06 2020
UWAGA !!!

Szanowni Klienci!

Informujemy, że kryta pływalnia  zostanie udostępniona do użytkowania dnia 15 czerwca 2020 roku.       

             W związku z wytycznymi dla funkcjonowania pływalni i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanymi przez  Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny i ogłoszonymi do publicznej wiadomości  w dniu 02.06.2020 r. przygotujemy do dnia 10 czerwca dla Państwa Zasady korzystania z krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, które umieszczone będą na naszej stronie internetowej.  Zasady zawierać będą informacje jak korzystać z obiektu, a co za tym idzie jak uniknąć zarażenia koronawirusem. Zasady o których mowa będą opierać się na wspomnianych wyżej wytycznych i ich stosowanie jest konieczne dla naszego wspólnego celu jakim jest bezpieczne korzystanie z zasobów infrastruktury pływalni.

Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość w tej nowej dla wszystkich sytuacji.

  


Z wyrazami szacunku 

dyr CKF w  Brzezinach  Daniel Nawrocki

28 05 2020
,,Brzeziński Marsz po Zdrowie’’
W środę 27 maja br. odbył się 1 trening nordic walking w ramach programu
 ,, Brzeziński Marsz po Zdrowie’’, wzięło w nim udział 13 mieszkańców Brzezin. Spotkanie rozpoczął Krzysztof Kotynia, który poprowadził zajęcia. Zaprosił on do wspólnych ćwiczeń 
w imieniu pani burmistrz Ilony Skipor, która objęła patronatem ww. program zdrowotny. Obecna była radna miasta Dorota Sobińska –Chruścielewska, wzięła ona udział w zajęciach. 
Po kilkuminutowej rozgrzewce uczestnicy przemaszerowali około 4 km po bieżni CKF Stadionu Miejskiego. Treningowi towarzyszyły rozmowy integracyjne oraz doskonalenie techniki nordic walking. Kolejny 1,5 godz. trening odbędzie się w sobotę 30 maja, zbiórka ul. Północna 2a. Można się jeszcze zapisać wysyłając inf. na email: krzysztof.kotynia@brzeziny.pl Organizatorami treningów jest Miasto Brzeziny i Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.
26 05 2020
,,Brzeziński Marsz po Zdrowie’’ pod patronatem Burmistrza Miasta Brzeziny Ilony Skipor

,,Brzeziński Marsz po Zdrowie’’

pod patronatem Burmistrza Miasta Brzeziny Ilony Skipor

Miasto Brzeziny oraz Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach zapraszają na cykliczne, bezpłatne treningi nordic walking przeznaczone dla mieszkańców Miasta Brzeziny. Początek środa 27 maja 2020 r. od godz. 18:30 miejsce Centrum Kultury Fizycznej Stadion Miejski ul. Sportowa 1 ( bieżnia wokół boiska głównego) czas trwania ok. 1 godz. Regulamin zajęć poniżej, zgłoszenia na email: krzysztof.kotynia@wp.pl ,tel. kontakt. 46 874-77-49. Uczestnik który weźmie czynny udział w 5 treningach  otrzyma nowe darmowe kije do nordic walking, zakupione z programu profilaktycznego Plan działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2019-2021. 

22 05 2020
Zapytanie ofertowe

WYKONANIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STADIONU MIEJSKIEGO OD STRONY POŁUDNIOWEJ Z BRAMA WJAZDOWĄ DLA CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH

 

18 03 2020
Zapytanie ofertowe

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W OBRĘBIE WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU NA STADIONIE MIEJSKIM W BRZEZINACH

 

11 03 2020
UWAGA UWAGA !!!

Od dnia

12.03.2020  do odwołania

basen będzie 

nieczynny !!!

06 02 2020
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

WYKONYWANIE USŁUGI INSTRUKTORSKIEJ PROWADZENIA ZAJĘĆ RUCHOWYCH W WODZIE  Z KLIENTAMI GRUPOWYMI I INDYWIDUALNYMI W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. A. HETMANA 9

05 02 2020
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawy w okresie od lutego do grudnia 2020 roku chemii basenowej

25 11 2019
ZAWODY MIKOŁAJKOWE

Mikołajkowe
Zawody pływackie

Termin i miejsce zawodów : 08.12.2019r ( Niedziela)   kryta pływania CKF Brzeziny, ul. Hetmana 9 godz. 12.00

06 11 2019
UWAGA!!!

W dniu 11 listopada

basen czynny w godz. 10.00-18.00.

W tym dniu nie ma zajęć

nauki i doskonalenia pływania

oraz zajęć aerobiku.

26 10 2019
UWAGA!!!

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora CKF w Brzezinach 1/10/2019 z dnia 25.10.2019r od 03.11.2019 r następuje zmiana cennika.

15 10 2019
UWAGA!!!

W dniach

1 i 2 listopada

basen nieczynny

12 08 2019
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego stadionu miejskiego, ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego płytę boiska bocznego stadionu, trybuny przy boisku bocznym wraz z płotkiem, nawierzchnią i zejściem z kostki brukowej oraz podestu i furtki przy boisku do hokeja na trawie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego – Etap I

18 06 2019
TURNIEJ SIATKÓWKI

SIATKÓWKA PLAŻOWA 

WAKACJE 2019


Rekreacyjny turniej siatkówki plażowej skierowany do dzieci i młodzieży o charakterze integracyjnym.

30 05 2019
INFORMACJA !!!

Informujemy, że w dniu 02.06.2019 r (Niedziela) w godz. od 10.00 do 12.00  na krytej pływalni odbywać się będą zawody pływackie. Pływalnia nie będzie udostępniona klientom indywidualnym w tym czasie.

Za utrudnienia przepraszamy!

14 05 2019
ZAPYTANIE OFERTOWE

WYKONANIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BRAMĄ WJAZDOWĄ ORAZ OGRODZENIA WEWNĘTRZNEGO ODDZIELAJĄCEGO PŁYTĘ BOISKA GŁÓWNEGO STADIONU.

07 05 2019
ZAPYTANIE OFERTOWE

WYKONANIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BRAMĄ WJAZDOWĄ ORAZ OGRODZENIA WEWNĘTRZNEGO ODDZIELAJĄCEGO PŁYTĘ BOISKA GŁÓWNEGO STADIONU.

03 01 2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

 

WYKONYWANIE USŁUGI INSTRUKTORSKIEJ PROWADZENIA ZAJĘĆ RUCHOWYCH W WODZIE  Z KLIENTAMI GRUPOWYMI I INDYWIDUALNYMI W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. A. HETMANA 9

28 12 2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

WYKONYWANIE USŁUGI INSTRUKTORSKIEJ PROWADZENIA ZAJĘĆ RUCHOWYCH W WODZIE  Z KLIENTAMI GRUPOWYMI I INDYWIDUALNYMI W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. A. HETMANA 9

03 09 2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

WYKONYWANIE USŁUGI INSTRUKTORSKIEJ PROWADZENIA ZAJĘĆ RUCHOWYCH W WODZIE  Z KLIENTAMI GRUPOWYMI I INDYWIDUALNYMI W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. A. HETMANA 9

23 08 2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

WYKONYWANIE USŁUGI INSTRUKTORSKIEJ PROWADZENIA ZAJĘĆ RUCHOWYCH W WODZIE  Z KLIENTAMI GRUPOWYMI I INDYWIDUALNYMI W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. A. HETMANA 9

20 07 2018
UWAGA!!!

OD LIPCA  W   SOBOTY 

BASEN CZYNNY 

W GODZ. 10.00-20.00

15 09 2016
UWAGA ! ! !

Infornujemy, że od dnia 24.09.2016r w każdą sobotę w godzinach 9-14 w trakcie zajęć grupowych zjeżdzalnia nie będzie udostępniana ze względów bezpieczeństwa