Aktualności

03 06 2020

UWAGA !!!

Szanowni Klienci!

Informujemy, że kryta pływalnia  zostanie udostępniona do użytkowania dnia 15 czerwca 2020 roku.       

             W związku z wytycznymi dla funkcjonowania pływalni i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanymi przez  Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny i ogłoszonymi do publicznej wiadomości  w dniu 02.06.2020 r. przygotujemy do dnia 10 czerwca dla Państwa Zasady korzystania z krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, które umieszczone będą na naszej stronie internetowej.  Zasady zawierać będą informacje jak korzystać z obiektu, a co za tym idzie jak uniknąć zarażenia koronawirusem. Zasady o których mowa będą opierać się na wspomnianych wyżej wytycznych i ich stosowanie jest konieczne dla naszego wspólnego celu jakim jest bezpieczne korzystanie z zasobów infrastruktury pływalni.

Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość w tej nowej dla wszystkich sytuacji.

  


Z wyrazami szacunku 

dyr CKF w  Brzezinach  Daniel Nawrocki

Wstecz