Aktualności

10 06 2020

Zasady korzystania z krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Zasady korzystania z krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach od 15.06.2020
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
1. Z obiektu mogą korzystać tylko osoby zdrowe nie przejawiające objawów jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych zostaną wszczęte przygotowane procedury wg. Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Wejście do budynku przy otwartych drzwiach wejściowych pływalni tylko dla osób korzystających ze strefy mokrej pływalni poprzez system obsługi klienta,
4. Nie ma możliwości korzystania z szatni odzieży wierzchniej – obuwie (ewentualnie kurtkę) zostawiamy w holu w wyznaczonym miejscu w zamkniętej własnej torbie foliowej.
5. Pobyt na obiekcie pływalni musi ograniczyć się do czasu korzystania ze strefy mokrej pływalni i przebrania się.
6. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, (nie dotyczy zajęć nauki i doskonalenia pływania )
7. Z obiektu może korzystać jednocześnie maksymalnie 40 osób (dotyczy całego obiektu basenowego),
8. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu do holu obiektu, oraz w oznaczonych miejscach w strefie mokrej pływalni,
9. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba lub rodzina,
10. Zachowanie przez użytkowników niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości stojąc w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.:przebieralni, toalet, natrysków, brodzika,
11. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem pobytu na hali basenowej (pływania w basenie i korzystania z sauny) – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli lub saunie należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
12. Jednocześnie z pryszniców mogą korzystać maksymalnie 4 osoby,
13. Maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie w basenie sportowym może pływać 24 osoby a w rekreacyjnym 12 osób. W przypadku dużego obłożenia obiektu w momencie wejścia należy zadeklarować w kasie nieckę basenową z której korzystamy,
14. Maksymalnie z sauny mogą korzystać 4 osoby jednocześnie,
15. Sprzęt do nauki pływania nie będzie udostępniany, należy używać wyłącznie własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego,
16. Wstęp na basen będzie możliwy najpóźniej 1 godz. i 15 minut przed jego zamknięciem.
17. Nie przewiduje się obsługi grup zorganizowanych oraz prowadzenia zajęć grupowych do odwołania.
18. Nie przewiduje się udostepnienia groty solnej do odwołania.
19. Osoby nie stosujące się do poleceń personelu pływalni i ratowników będą zobligowane do natychmiastowego opuszczenia obiektu; w przeciwnym przypadku zawiadomiona zostanie Policja.
20. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami porządkuje ogólny Regulamin Pływalni

Wstecz