Aktualności

16 02 2021

Informacje dla naszych klientów.

Informacje dla naszych klientów.
Najważniejszą informacją jest to, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wirusy, w tym grypa i koronawirus, nie mogą być przenoszone przez wodę basenową. Liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 po przez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. Oznacza to, że nie istnieje szczególne ryzyko zakażenia się na basenie; zastosowanie mają środki ostrożności, które są również wskazane we wszystkich innych obiektach.
Najważniejszymi środkami indywidualnego zapobiegania zakażeniom wirusowym są zasady zachowania podczas kaszlu i kichania oraz dokładna higiena rąk. Jeśli to możliwe, należy zawsze kaszleć i kichać w zgięcie łokcia oraz często i dokładnie myć ręce. Przed kąpielą należy wziąć prysznic i dokładnie umyć się mydłem.
Ograniczyliśmy do 50 osób liczbę osób, która w tym samym czasie może znajdować się w obiekcie

Zwiększyliśmy dezynfekcję części wspólnych jak np. klamki, szafki, przebieralnie itp.

Jeśli to możliwe płać bezgotówkowo (karta płatnicza, karnet basenowy).

Dokładnie umyj mydłem całe ciało pod prysznicem przed wejściem na halę basenową.

Bezwzględnie przestrzegaj zasad panujących na basenie oraz dostosowuj się do poleceń ratownika i personelu.

Maseczki zakrywające usta i nos należy nosić w holu, przed i za kasami oraz w przebieralni.

Prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

W razie objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała NIE należy korzystać z pływalni.

Prosimy korzystać z dezynfektorów do rąk

Zachowaj bezpieczną odległości od innych osób (1.5 m).

Należy opuścić pływalnię zaraz po pływaniu i unikać gromadzenia się.

Na jednym torze mogą pływać maksymalnie 4 osoby.

Dodatkowo:
• Prosimy o mycie i dezynfekcję rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty, krany itp.).
• Należy unikać bliskich spotkań przy basenie i używać całej szerokości do omijania.
• Należy używać wyłącznie własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

Wstecz