Aktualności

25 08 2020

Rozpoczynamy zajęcia grupowe nauki i doskonalenia pływania.

Rozpoczynamy zajęcia grupowe nauki i doskonalenia pływania.

 

Informujemy, że od 14 września 2020 roku (poniedziałek) rozpoczynamy kontynuację rozpoczętych zajęć nauki i doskonalenia pływania. Terminy zajęć i prowadzący zajęcia pozostają bez zmian. Osoby które nie wykupiły karnetów na zajęcia a wyrażają chęć kontynuacji prosimy o dokonanie zakupu karnetu do dnia 9 września 2020 roku. Jest to warunek uczestnictwa w zajęciach. Cena karnetu zmieniła się i wynosi 170 zł za 10 kolejnych zajęć zgodnie z harmonogramem grupy. Informujemy, ze zgodnie z zasadami korzystania z obiektu opartymi na wytycznych GIS w czasie pandemii COVID-19 na obiekcie mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające ze strefy mokrej, dlatego też prosimy o przygotowanie dzieci do nowych warunków czyli samodzielnego korzystania z szatni. Warunkiem wejścia na obiekt jest zakrycie ust i nosa ( maseczka przyłbica itp.) do momentu przebrania się przy szafce w szatni. Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania oraz stosowanie się do zasad i poleceń personelu.

Wstecz