Aktualności

17 02 2021

PŁYWALNIA OTWARTA OD CZWARTKU 18 LUTEGO

Szanowni Państwo!

Informujemy, że kryta pływalnia CKF w Brzezinach zostaje udostępniona do użytkowania od czwartku dnia 18 lutego 2021 roku w reżimie sanitarnym zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Wytycznymi dla funkcjonowania pływalni i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanymi przez  Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny z dnia 1 czerwca 2020 roku oraz na zasadach wewnętrznych wprowadzonych Zarządzeniem nr 2/02/2021 Dyrektora Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach z dnia 16 lutego 2021 roku.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z zasadami i ich przestrzeganie na całym obiekcie, co z pewnością wpłynie na bezpieczne z niego korzystanie a tym samym usprawni pracę personelu w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 

 

 

Zasady korzystania z krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (*.docx)

 

 

 

Zasady postepowania w indywidualnej i grupowej nauce pływania na obiekcie krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach z dziećmi poniżej 12 roku życia bez udziału opiekuna dziecka. (*.docx)

Wstecz