Aktualności

16 02 2021

Zasady korzystania z krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

 

Załącznik do zarządzenia 

Dyrektora CKF w Brzezinach 

                                                                                                        z dnia 16 lutego 2021 roku

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Wytycznymi dla funkcjonowania pływalni i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanymi przez  Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny z dnia 1 czerwca 2020 roku wprowadzam od dnia 18 lutego 2021 roku

 

Zasady korzystania z krytej pływalni

Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

 

1. Z obiektu mogą korzystać tylko osoby zdrowe nie przejawiające  objawów jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,

2. Wejście do budynku przy otwartych drzwiach wejściowych pływalni tylko dla osób korzystających ze strefy mokrej pływalni poprzez system obsługi klienta,

3. Pobyt na obiekcie pływalni musi ograniczyć się do czasu korzystania ze strefy mokrej pływalni i przebrania się.

4. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej

5. Z obiektu może korzystać jednocześnie maksymalnie 50 osób  (dotyczy całego obiektu basenowego),

6. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu do holu obiektu, oraz w oznaczonych miejscach w strefie mokrej pływalni,

7. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba lub rodzina,

8. Zachowanie przez użytkowników niezbędnego dystansu 1,5 - metrowej odległości stojąc w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika,

 

9. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem pobytu na hali basenowej (pływania w basenie  i  korzystania z sauny) osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli lub saunie należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

10.  Maksymalnie z sauny mogą korzystać 3 osoby jednocześnie,

11.  Sprzęt do nauki pływania będzie udostępniany, należy używać wyłącznie własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego,

12. Wstęp na basen będzie możliwy najpóźniej  1 godz. i 15 minut  przed jego zamknięciem.

13.  W grocie solnej mogą przebywać jednocześnie 3 osoby.

14.  Osoby nie stosujące się do poleceń personelu pływalni i ratowników będą zobligowane do natychmiastowego opuszczenia obiektu; w przeciwnym przypadku zawiadomiona zostanie Policja.

15.  Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami porządkuje ogólny Regulamin Pływalni.

 

 

                                                                    Daniel Nawrocki

 

                                                              dyr CKF w  Brzezinach

Wstecz