Aktualności

04 02 2022

ZARZĄDZENIE NR  1/02/2022

ZARZĄDZENIE NR  1/02/2022

 

      Dyrektora Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

                z dnia 3 lutego 2022 roku

 

 

 

w sprawie:  wprowadzenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012).

 

 

 

           Na podstawie Zarządzenia Nr 14/2022 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie: ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012)

 

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§  1.

 

Wprowadzam cennik usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

 

§  2.

 

Traci moc zarządzenie nr 1/02/2021 Dyrektora Centrum Kultury Fizycznej z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

 

 

§  3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2022 roku.

 

 

 

 

                                                                                     Dyrektor CKF w Brzezinach

 

                                                                                           Daniel Nawrocki

Wstecz