Aktualności


Informacje o stanie wody w nieckach basenowych krytej pływalni CKF.

Informujemy, że badania wody basenowej wykonano w dniu 08.06.2020 roku zgodnie z harmonogramem badań zatwierdzonym przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzezinach. Jakość wody (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w obu nieckach basenowych spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 roku poz. 2016) również w zakresie prowadzenia zajęć zorganizowanych z dziećmi do lat 3 w niecce rekreacyjnej.

 

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA KRYTEJ PŁYWALNI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH

 

Roczna ocena jakości wody 1 (*.jgp)

 

 

Roczna ocena jakości wody 2 (*.jgp)

 

 

Roczna ocena jakości wody 3 (*.jgp)

16 10 2020

Uwaga !!!

Od dnia 17 października

do odwołania basen

będzie nieczynny

10 06 2020

Informacje dla naszych klientów.

Informacje dla naszych klientów.
Najważniejszą informacją jest to, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wirusy, w tym grypa i koronawirus, nie mogą być przenoszone przez wodę basenową. Liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 po przez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. Oznacza to, że nie istnieje szczególne ryzyko zakażenia się na basenie; zastosowanie mają środki ostrożności, które są również wskazane we wszystkich innych obiektach.
Najważniejszymi środkami indywidualnego zapobiegania zakażeniom wirusowym są zasady zachowania podczas kaszlu i kichania oraz dokładna higiena rąk. Jeśli to możliwe, należy zawsze kaszleć i kichać w zgięcie łokcia oraz często i dokładnie myć ręce. Przed kąpielą należy wziąć prysznic i dokładnie umyć się mydłem.
Ograniczyliśmy do 40 osób liczbę osób, która w tym samym czasie może znajdować się w obiekcie

Zwiększyliśmy dezynfekcję części wspólnych jak np. klamki, szafki, przebieralnie itp.

Jeśli to możliwe płać bezgotówkowo (karta płatnicza, karnet basenowy).

Dokładnie umyj mydłem całe ciało pod prysznicem przed wejściem na halę basenową.

Bezwzględnie przestrzegaj zasad panujących na basenie oraz dostosowuj się do poleceń ratownika i personelu.

Maseczki zakrywające usta i nos należy nosić w holu, przed i za kasami oraz w przebieralni.

Prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

W razie objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała NIE należy korzystać z pływalni.

Prosimy korzystać z dezynfektorów do rąk

Zachowaj bezpieczną odległości od innych osób (2 m).

 Należy opuścić pływalnię zaraz po pływaniu i unikać gromadzenia się.

Na jednym torze mogą pływać maksymalnie 4 osoby.

Dodatkowo:
•    Prosimy o mycie i dezynfekcję rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty, krany itp.).
•    Należy unikać bliskich spotkań przy basenie i używać całej szerokości do omijania.
•    Należy używać wyłącznie własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

10 06 2020

Zasady korzystania z krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Zasady korzystania z krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach od 15.06.2020
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
1.    Z obiektu mogą korzystać tylko osoby zdrowe nie przejawiające  objawów jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
2.    W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych zostaną wszczęte przygotowane procedury wg. Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
3.    Wejście do budynku przy otwartych drzwiach wejściowych pływalni tylko dla osób korzystających ze strefy mokrej pływalni poprzez system obsługi klienta,
4.    Nie ma możliwości korzystania z szatni odzieży wierzchniej – obuwie (ewentualnie kurtkę) zostawiamy w holu w wyznaczonym miejscu w zamkniętej własnej torbie foliowej.
5.    Pobyt na obiekcie pływalni musi ograniczyć się do czasu korzystania ze strefy mokrej pływalni i przebrania się.
6.    Dzieci do lat 12 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,  (nie dotyczy zajęć nauki i doskonalenia pływania )
7.    Z obiektu może korzystać jednocześnie maksymalnie 40 osób  (dotyczy całego obiektu basenowego),
8.    Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu do holu obiektu, oraz w oznaczonych miejscach w strefie mokrej pływalni,
9.    Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba lub rodzina,
10.    Zachowanie przez użytkowników niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości stojąc w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.:przebieralni, toalet, natrysków, brodzika,
11.    Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem pobytu na hali basenowej (pływania w basenie  i  korzystania z sauny) – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli lub saunie należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
12.     Jednocześnie z pryszniców mogą korzystać maksymalnie 4 osoby,
13.     Maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie w basenie sportowym może pływać 24 osoby a w rekreacyjnym 12 osób. W przypadku dużego obłożenia obiektu w momencie wejścia należy zadeklarować w kasie nieckę basenową z której korzystamy,
14.     Maksymalnie z sauny mogą korzystać 4 osoby jednocześnie,
15.     Sprzęt do nauki pływania nie będzie udostępniany, należy używać wyłącznie własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego,
16.    Wstęp na basen będzie możliwy najpóźniej  1 godz. i 15 minut  przed jego zamknięciem.
17.     Nie przewiduje się obsługi grup zorganizowanych oraz prowadzenia zajęć grupowych do odwołania.
18.     Nie przewiduje się udostepnienia groty solnej do odwołania.
19.     Osoby nie stosujące się do poleceń personelu pływalni i ratowników będą zobligowane do natychmiastowego opuszczenia obiektu; w przeciwnym przypadku zawiadomiona zostanie Policja.
20.     Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami porządkuje ogólny Regulamin Pływalni                           

Godziny otwarcia

PŁYWALNIA KRYTA:


poniedziałek - piątek: 6:30 - 22:00
(ostatnie wejście: 20:45)

sobota: 10:00 - 20:00
(ostatnie wejście: 18:45)

niedziela: 10:00 - 20:00
(ostatnie wejście: 18:45)

 

Nauka pływania dzieci do 5 roku życia

Pływanie dzieci do 5 roku życia z uczestnictwem rodziców lub opiekunów.

 

Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach zaprasza na Krytą Pływalnię wszystkich zainteresowanych uczestnictwem dzieci do 5 roku życia w 30 min. zajęciach oswajających ze środowiskiem wodnym. Zajęcia będą się odbywać cyklicznie raz w tygodniu w każdą środę .

 

Grota solna

Nadmorski mikroklimat bez wyjeżdżania na urlop!
25-minutowy seans w GROCIE SOLNEJ odpowiada 2 dniom pobytu nad morzem!

 

Nasza GROTA SOLNA odtwarza swoisty mikroklimat panujący nad Morzem Bałtyckim lub w naturalnych grotach solnych. Zbudowana jest z kruchów solnych pochodzących z Kłodawy, zawiera wartościowe pierwiastki, takie jak jod, magnez i potas.
Dzięki zachowaniu odpowiedniej wilgotności powietrza, temperatury i cyrkulacji skład powietrza jest znacznie wzbogacony. Specyficzną aurę Groty Solnej tworzą rozświetlone bryły soli, kruchy solne oraz relaksacyjna kojąca muzyka.

 

Więcej

Nauka pływania dla młodzieży i dorosłych

Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach zaprasza do uczestnictwa w zajęciach na Krytej Pływalni, których głównym celem jest nauka i doskonalenie pływania.

Zajęcia odbywać się będą pod okiem instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu tej formy zajęć w wodzie.


Zapraszam wszystkich zainteresowanych nauką i doskonaleniem pływania, do wpisywania się na listy z których utworzone zostaną jednorodne grupy ćwiczebne z uwzględnieniem wieku i zaawansowania uczestników.

 

Więcej

Nauka nurkowania

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty krytej pływalni, którą są zajęcia polegające na zapoznaniu z nurkowaniem. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów nurkowania i odbywają się w małych grupach od 3 do 5 osób.

Zapisy na tą formę aktywności w wodzie przyjmowane są na bieżąco. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godz. 20.00. Celem zajęć jest zapoznanie się ze sprzętem nurkowym i jego używaniem oraz poznanie zasad i reguł obowiązujących w nurkowaniu i zastosowanie ich w praktyce.

 

Więcej