Aktualności


Informacje o stanie wody w nieckach basenowych krytej pływalni CKF.

Informujemy, że badania wody basenowej wykonano w dniu 21.02.2022 roku zgodnie z harmonogramem badań zatwierdzonym przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzezinach. Jakość wody (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w obu nieckach basenowych spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 roku poz. 2016) również w zakresie prowadzenia zajęć zorganizowanych z dziećmi do lat 3 w niecce rekreacyjnej.

 

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA KRYTEJ PŁYWALNI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH

 

  Roczna ocena jakości wody  (*.pdf)

 

31 08 2022

ZARZĄDZENIE NR  1/09/2022

ZARZĄDZENIE NR  1/09/2021

      Dyrektora Centrum Kultury Fizycznej

w Brzezinach 

z dnia 1 września 2022 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012).

  

           Na podstawie Zarządzenia Nr 159/2022 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie: ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012) 

zarządzam, co następuje:

  

§  1. 

Wprowadzam cennik usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

 

§  2.

Traci moc zarządzenie nr 1/02/2022 Dyrektora Centrum Kultury Fizycznej z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

 

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2022 roku.

 

                                                                                     Dyrektor CKF w Brzezinach

                                                                         Daniel Nawrocki

11 02 2022

Otwarcie salki fitness w obiekcie krytej pływalni!

Otwarcie salki fitness w obiekcie krytej pływalni! 

Już od 14 lutego będzie można skorzystać z nowej usługi na obiekcie krytej pływalni CKF w Brzezinach. Uruchamiamy salkę fitness wyposażoną w pięć profesjonalnych urządzeń z grupy kardio. Są to dwie bieżnie o napędzie elektrycznym, dwa rowery stacjonarne i jeden eliptyk. Salka wyposażona jest w drabinki przyścienne, materace i piłki. Dla komfortu naszych klientów zainstalowaliśmy w salce dodatkową wentylację i niezależną klimatyzację.

Oferta na korzystanie z salki fitness zawarta jest w nowych dwóch biletach, które zawierają możliwość skorzystania z salki fitness i późniejszego skorzystania z basenu na preferencyjnych warunkach (basen po fitness). Normalny bilet na korzystanie z salki fitness kosztuje 16 zł za godzinę (27 groszy za każdą minutę). Minimalny czas korzystania z salki fitness wynosi 30 minut, a płatność dokonywana jest z góry. Po fitnessie klient, oddając kluczyk od szafki, ma możliwość skorzystania z basenu na podstawie drugiego biletu w cenie 16 zł za godzinę (27 groszy za minutę). Warto dodać, że pierwsze 15 minut biletu „basen po fitness” przewiduje bezpłatne korzystanie z prysznica po ćwiczeniach fitness. Po 15 bezpłatnych minutach klient decyduje, czy chce pozostać na basenie, korzystając z niego w cenie 27 groszy za każdą minutę, czy też opuszcza basen, nie dokonując dopłaty. Takie rozwiązanie ma na celu stworzenie kompleksowej usługi dla naszych klientów. 


                                                              Serdecznie zapraszam!

                                                              Daniel Nawrocki  dyr CKF w Brzezinach

Godziny otwarcia

PŁYWALNIA KRYTA:


poniedziałek - piątek: 6:30 - 22:00
(ostatnie wejście: 20:45)

sobota: 10:00 - 20:00
(ostatnie wejście: 18:45)

niedziela: 10:00 - 20:00
(ostatnie wejście: 18:45)

 

Grota solna

Nadmorski mikroklimat bez wyjeżdżania na urlop!
25-minutowy seans w GROCIE SOLNEJ odpowiada 2 dniom pobytu nad morzem!

 

Nasza GROTA SOLNA odtwarza swoisty mikroklimat panujący nad Morzem Bałtyckim lub w naturalnych grotach solnych. Zbudowana jest z kruchów solnych pochodzących z Kłodawy, zawiera wartościowe pierwiastki, takie jak jod, magnez i potas.
Dzięki zachowaniu odpowiedniej wilgotności powietrza, temperatury i cyrkulacji skład powietrza jest znacznie wzbogacony. Specyficzną aurę Groty Solnej tworzą rozświetlone bryły soli, kruchy solne oraz relaksacyjna kojąca muzyka.

 

Więcej

Nauka pływania dla młodzieży i dorosłych

Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach zaprasza do uczestnictwa w zajęciach na Krytej Pływalni, których głównym celem jest nauka i doskonalenie pływania.

Zajęcia odbywać się będą pod okiem instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu tej formy zajęć w wodzie.


Zapraszam wszystkich zainteresowanych nauką i doskonaleniem pływania, do wpisywania się na listy z których utworzone zostaną jednorodne grupy ćwiczebne z uwzględnieniem wieku i zaawansowania uczestników.

 

Więcej

Nauka nurkowania

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty krytej pływalni, którą są zajęcia polegające na zapoznaniu z nurkowaniem. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów nurkowania i odbywają się w małych grupach od 3 do 5 osób.

Zapisy na tą formę aktywności w wodzie przyjmowane są na bieżąco. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godz. 20.00. Celem zajęć jest zapoznanie się ze sprzętem nurkowym i jego używaniem oraz poznanie zasad i reguł obowiązujących w nurkowaniu i zastosowanie ich w praktyce.

 

Więcej