Aktualności

31 08 2022

ZARZĄDZENIE NR  1/09/2022

ZARZĄDZENIE NR  1/09/2021

 

      Dyrektora Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

                z dnia 1 września 2022 roku

 

 

 

w sprawie:  wprowadzenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012).

 

 

 

           Na podstawie Zarządzenia Nr 159/2022 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie: ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012)

 

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§  1.

 

Wprowadzam cennik usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

 

§  2.

 

Traci moc zarządzenie nr 1/02/2022 Dyrektora Centrum Kultury Fizycznej z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

 

 

§  3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2022 roku.

 

 

 

 

                                                                                     Dyrektor CKF w Brzezinach

 

                                                                                           Daniel Nawrocki

 

 

 

Zarządzenie 1/09/2022(*.jgp)

 

 

 

  Zarządzenie 159/2022(*.pdf)

 

Wstecz