Cennik Krytej pływalni

 

 CENNIK

I. KRYTA PŁYWALNIA (obowiązuje od 05.09.2022)


1. Ceny biletów za pierwszą godzinę /60minut/ oraz za każdą następną minutę korzystania z usług podstawowych
(baseny, zjeżdżalnia i sauna) Krytej Pływalni /dotyczy części basenowej/oraz salki fitness.

 

Ceny biletów W dni powszednie (od poniedziałku do piątku)
w godzinach:
W soboty W niedziele
i święta.
Normalne

(dla osób dorosłych)
6:30 - 16:00 16:00 - 22:00 Do 16:00 16:00 - 20:00 W godzinach otwarcia
21 zł/godz.
+ 35 gr. za min.
25 zł/godz.
+ 42 gr. za min.
25 zł/godz.
+ 42 gr. za min.
26 zł/godz.
+ 43 gr. za min.
26 zł/godz.
+ 43 gr. za min.
Ulgowe

(dla dzieci i młodzieży uczącej się)
13 zł/godz. + 22gr. za min. 14 zł/godz.
+ 23 gr. za min.
Korzystanie z salki fitness - normalny
16 zł / godz. + 27 gr. za min
Korzystanie z salki fitness - ulgowy
14 zł / godz. + 23 gr. za min
BASEN PO FITNESIE normalny (15 min gratis)
18 zł / godz. + 30 gr. za min
BASEN PO FITNESIE ulgowy (15 min gratis)
12 zł / godz. + 20 gr. za min
Wejście rodzinne 1+ 1 2+1

(1,2 osoby dorosłe+ 1 lub więcej dzieci do 11 lat)*
15% rabatu od wartości biletów wynikających z cennika
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny**

30% rabatu od wartości biletów wynikających z cennika dla posiadacza karty
Karta Seniora Województwa Łódzkiego***

35% rabatu od wartości biletów wynikających z cennika dla posiadacza karty


*Przy wejściu rodzinnym konieczne jest okazanie dowodu stwierdzającego wiek dziecka.

**Przy wejściu na Ogólnopolską Karte Dużej Rodziny konieczne jest okazanie karty oraz dowodu tożsamości posiadacza ( dowodu osobistego lub innego dokumentu a w przypadku dzieci i młodzieży ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej).

***Przy wejściu na Karta Seniora Województwa Łódzkiego konieczne jest okazanie karty oraz dowodu tożsamości posiadacza (dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem).

2. Ceny biletów za 90 minut korzystania z usług krytej pływalni /dotyczy części basenowej/ .

 

 

Dla osób niepełnosprawnych Normalny 17 zł*
Ulgowy 13 zł*


* Na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego status osoby wynikający z orzeczenia. Opiekun osoby niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o znacznym lub równoważnym stopniu niepełnosprawności stale opiekujący się osobą niepełnosprawną podczas pobytu na pływalni – wstęp bezpłatny.( Dz. U. z 2011 nr 127 poz. 721).

3. Ceny karnetów na korzystanie z usług podstawowych pływalni (niecek basenowych, zjeżdżalni i sauny). Za wydanie karnetu pobierana jest kaucja w kwocie 20 zł. Kaucja zostanie zwrócona przy oddaniu karnetu w stanie gwarantującym jego użytkowanie.

 

Cena karnetu Wartość karnetu Max ilość osób do jednorazowego wejścia Ważność karnetu
50,- 60,- 5 90 dni
100,- 125,- 5 150 dni
200,- 260,- 5 200 dni
500,- 670,- 8 300 dni

 

Po upływie ważności karnetu klient ma prawo w ciągu 120 dni do przedłużenia jego ważności o okres odpowiadający abonamentowi. Po tym terminie zgromadzone środki na karnecie nie będą dostępne dla posiadacza.
Karnet upoważnia do wykupienia tylko podstawowych usług pływalni ( korzystanie z niecek basenowych, zjeżdżalni i sauny). Wykupienie usług dodatkowych prowadzonych na pływalni możliwe jest po uiszczeniu opłaty w kasie.


3.1. Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach może tworzyć inne rodzaje karnetów. Wartość karnetu nie może przekraczać 135 % ceny karnetu.

4. Ceny za usługi dodatkowe prowadzone na hali basenu pływalni w Brzezinach:

 

Rodzaj zajęć Ilość osób Czas zajęć Cena*
Nauka, doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży. 8-15 45 min 250,- zł za karnet na 10 zajęć** + każdorazowo obowiązująca cena biletu określona w pkt. 1
Nauka, doskonalenie pływania dla dorosłych. 6-10 45 min 280,- zł za karnet na 10 zajęć** + każdorazowo obowiązująca cena biletu określona w pkt. 1
Nauka, doskonalenie pływania indywidualnie uzgadniana z instruktorem. 1 45 min 65 zł + każdorazowo
obowiązująca
cena biletu określona
w pkt. 1
2 85 zł
3 95 zł
Ćwiczenia wodne
„aqua aerobik”
10-15 45 min 270,- zł za karnet na 10 zajęć + każdorazowo obowiązująca cena biletu określona w pkt. 1 lub
40,- zł + każdorazowo obowiązująca cena biletu określona w pkt. 1
Zajęcia indywidualne FITNESS - kardio z instruktorem 1 45-60 min 60 zł  
2 80 zł
3 95 zł

Zajęcia grupowe KARDIO-FIT z instruktorem
4-5 45-60 min 140,- zł za karnet na 5 zajęć* lub
240,- zł za karnet na 10 zajęć*
Zapoznanie z NURKOWANIEM 3-5 60 min 220,- zł za karnet na 5 zajęć + każdorazowo obowiązująca cena biletu określona w pkt. 1


*Opłata za karnet na zajęcia dotyczy kolejnych zajęć wg harmonogramu grupy.
** Ilość zajęć uzależniona jest od ilości osób w grupie ćwiczebnej ( 10 zajęć przy powstaniu grupy 10-15 osobowej). Korelację ilości osób w grupie do ilości zajęć przedstawia poniższa tabela.

 

Ilość osób w grupie ćwiczebnej Ilość zajęć w karnecie
od 4 do 6 8
od 7 do 10 9
od 11 do 15 105. Ceny dla szkół, stowarzyszeń i innych grup zorganizowanych (od 10 osób) za korzystanie z krytej pływalni (dotyczy części basenowej).

 

Przedziały czasowe pobytu na hali basenowej. Opłata za instruktora dla grupy max. 15 os. Cena wstępu za jedną osobę w grupie liczącej min. 10 osób. Udostępnianie toru na basenie sportowym i części basenu rekreacyjnego* (45min) Udostępnianie toru na basenie sportowym i części basenu rekreacyjnego*dla stowarzyszeń kultury fizycznej (60 min)
Dni powszednie
(Pon. – Pt do godz.17.00-
Ostatnie wejście godz. 16.00)
65 zł za 45min zajęć z instruktorem 11,00 zł 90 zł 55 zł
Soboty (do godz. 17.00-
Ostatnie wejście godz. 16.00)
70 zł za 45min zajęć z instruktorem 12,00 zł 95 zł 60 zł


* udostępnienie basenu rekreacyjnego po godz. 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu w miarę możliwości pływalni.


5.1. Udostępnienie toru na basenie sportowym i części basenu rekreacyjnego dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Brzeziny w ramach zajęć programowych i pozalekcyjnych do godz.17.00 bez obsługi instruktora pływalni jest nieodpłatne.

5.2. Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej może zawierać umowy z grupami zorganizowanymi na zasadach niestandardowych po wcześniejszym przedłożeniu projektu Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

6. Wynajęcie całego basenu 60 min.(do godz. 17:00).- 1000 zł., (w godz.: 17:00- 22:00)- 1800 zł (po wcześniejszym uzgodnieniu, w miarę możliwości pływalni).

7. Korzystanie z groty solnej czynnej w czasie pracy pływalni krytej
Długość seansu: 25 min

 

 

Rodzaj biletu Seans jednorazowy Karnet 5 wejść Karnet 10 wejść
NORMALNY 17 zł 70 zł 120 zł
ULGOWY 10 zł 40 zł 70 zł
ULGOWY 60+(1+1/2d)* 8 zł 30 zł 50 zł
RODZINNY 1/2+1d-3d

25 zł

85 zł 150 zł
OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY**

50% rabatu od wartości biletów wynikających z cennika dla posiadacza karty


Bilet normalny
– wejście na seans dla osoby dorosłej;
Bilet ulgowy – wejście na seans dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, studentów i młodzieży szkolnej od 11 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji;
*Bilet ulgowy 60+ - wejście na seans dla emerytów, rencistów powyżej 60 roku życia z możliwością zabrania wnucząt (max. 2 dzieci do 10 roku życia) oraz dla osób niepełnosprawnych do godziny 15.00.

**Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przed wejściem na seans konieczne jest okazanie karty oraz dowodu tożsamości posiadacza ( dowodu osobistego lub innego dokumentu a w przypadku dzieci i młodzieży ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej).
Bilet rodzinny – wejście na seans dla dzieci, rodzica/opiekuna z jednym lub dwojgiem dzieci w wieku do 10 lat podczas seansów przeznaczonych dla dzieci;
Seanse relaksacyjne odbywają się, co 30 min w czasie godzin otwarcia pływalni ( ostatni seans godzinę przed zamknięciem obiektu).


Do wejścia do groty solnej wymagane są białe skarpety oraz obuwie na zmianę.

8. Bilet wakacyjny. Korzystanie przez dzieci i młodzież przedszkolną i szkolną placówek oświatowych podległych Miastu Brzeziny z usług podstawowych krytej pływalni w czasie 90 minut raz dziennie w wyznaczonym czasie w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.

Bilet uruchamiany za zgodąBurmistrza Miasta Brzeziny na wniosek dyrektora pływalni w w/w czasie upoważnia do bezpłatnego korzystania wyłącznie z usług podstawowych krytej pływalni i nie może być łączony z usługami dodatkowymi. Po przekroczonym czasie pobytu korzystający uiszcza opłatę wynikającą z naliczania minutowego pobytu na pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem usług podstawowych(pkt.1 cennika).

 

9.Weteran i weteran poszkodowany korzysta bezpłatnie z pływalni, na podstawie dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z uprawnień - legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego,zgodnie z Art. 30a. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z dnia 10 września 2019 roku poz. 1726

 

10. Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach może udzielać bonifikat, do wysokości 20% cen wymienionych w cenniku.

11. Dzieci do 4 roku życia korzystają z pływalni bezpłatnie pod opieką osoby dorosłej, która korzysta z usług pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem.

12. Na pływalni w Brzezinach z biletów ulgowych mogą korzystać dzieci i młodzież i osoby uczące się do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

13. Ceny wynajmu powierzchni reklamowych (ściany na hali basenowej, w holu obiektu i ogrodzeniu zewnętrznym).

 Ściany na hali basenowej.

 

Strefa na hali Opis miejsca na hali basenowej. Cena za 1m2 powierzchni / miesiąc
I* 2 moduły przy tablicy zegarowej oraz 3 środkowe moduły na ścianie północnej 90 zł
II* 3 skrajne moduły na ścianie północnej 75 zł
III* Moduły na ścianie zachodniej nad wejściami na halę basenu. 65 zł


*Strefy na hali basenu uwarunkowane są widocznością z holu i hali dla potencjalnych odbiorców reklam.

 Hol pływalni : moduł o wymiarach 1m x 0,7 m w wyznaczonych miejscach: 100 zł/ miesiąc

 Ogrodzenie zewnętrzne obiektu pływalni: 45,00 zł za 1m2 powierzchni/miesiąc


14. Wszystkie ceny wyrażone w kwotach brutto.