+48 509 106 817
Hetmana 9, 95-060 Brzeziny
Wydarzenia

Zarządzenie nr 1/02/2023

Zarządzenie nr  1/02/2023 Dyrektora Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach z dnia 14 lutego 2023 roku.

w sprawie:  wprowadzenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012).

Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2023 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie: ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012)

zarządzam, co następuje:

§  1. Wprowadzam cennik usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 1/09/2022 Dyrektora Centrum Kultury Fizycznej z dnia 1 września 2022 roku
       w sprawie wprowadzenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.

Wstecz