+48 509 106 817
Hetmana 9, 95-060 Brzeziny
Wydarzenia

Informacje o stanie wody w nieckach basenowych krytej pływalni CKF.

Informujemy, że badania wody basenowej wykonano w dniu 21.02.2022 roku zgodnie z harmonogramem badań zatwierdzonym przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzezinach. Jakość wody (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w obu nieckach basenowych spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 roku poz. 2016) również w zakresie prowadzenia zajęć zorganizowanych z dziećmi do lat 3 w niecce rekreacyjnej.
Wstecz